Sprzeda? Detaliczna - Zapraszamy na www.klimatowo.pl


ZARWNO RZEMIOS?O JAK I SZTUKA S? NASZ? TRADYCJ?.
 
W obowi?zku do obrony tradycji i polskiego rzemios?a
narodzi? si? pomys? stworzenia witryny KLIMATOWO.

Z ogromn? przyjemno?ci? zapraszamy do pierwszego
w Polsce sklepu, ktry powsta? w opozycji do
wszechobecnego kiczu i bylejako?ci.

Pragniemy odnie?? swoje dzia?ania do tradycji by jak
najskuteczniej odnawia? element kulturowy
w ?wiadomo?ci polakw.

Naszym zasadniczym celem jest nie tylko promowanie
i wspieranie polskich twrcw i polskich produktw
najwy?szej jako?ci
, ale tak?e kultywowanie
miejscowych tradycji, obrz?dw, zwyczajw,
ukazywanie pi?kna naszych polskich klimatw
oraz promowanie lokalnej przedsi?biorczo?ci.

Zapraszamy na www.klimatowo.pl