Z okazji komunii

Przygotuję Ci serce dziecinne,
takie małe, tak ciche i słabe,
a Ty wlejesz w nie siły swe dziwne,
kiedy wstąpisz w me SERCE NIEWINNE...
W uroczystym dniu Pierwszej Komunii Św.
Błogosławieństwa Bożego życzy ...Dzisiaj przyjęłaś po raz pierwszy
Ciało i Krew Pana Jezusa w Komunii Świętej,
w postaci małego, białego opłatka.
Niech ta chwila utkwi w Twojej pamięci na zawsze,
wyznaczając właściwy kierunek postępowania
w trudnych, życiowych sytuacjach.


Gdy Cię gnębi zła pokusa,
Schroń się wtedy u Jezusa,
Skryj się w jego słodkiej ranie,
A pokusa wnet ustanie.


We wspomnieniach Twoich pozostanie ten dzień,
gdy włożyłeś odświętne ubranie,
w kościele widziała Twa rodzina droga -
do serca przyjąłeś Ciało Twego Boga.


Jezus Chrystus wiele dni na Ciebie czekał,
dziś przyszedł i w sercu Twym zamieszkał,
zaprosiłaś Pana w duszy swej czystości,
On Twym przyjacielem, nie czyń Mu przykrości.


Niechaj uśmiech i pogoda,
myśli Twe ozłocą,
własne serce sił Ci doda,
rozum natchnie mocą.


Szukaj Pana i mocy Jego,
szukaj zawsze oblicza Jego!
Pamiętaj o cudach, które uczynił,
o znakach i wyrokach Jego.
W uroczystym dniu I Komunii Świętej
obfitych łask Bożych życzy ...


Nich w Twym sercu zawsze gości,
Bóg dobroci, Bóg miłości.
W Uroczystym Dniu,
Pierwszego Pełnego Uczestnictwa,
W Mszy Świętej.
Obfitych łask z Nieba życzy...


O szczęście niepojęte,
Bóg sam odwiedza mnie.
O Jezu, wspomóż łaską,
Bym godnie przyjął Cię.


Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.


Ciągle w to mocno wierzę,
że Chrystus duszyczek szuka,
w swoim podróżowaniu
i do mojej duszy zapuka.
Ciągle w to mocno wierzę,
że Chrystus do drzwi kołacze,
że odepchnięty od progów,
odchodzi cicho i płacze.
Że spokój nastanie w sercu,
że radość  je wypełni,
 gdy w progu mojego serca
uklęknę przed Zbawicielem.


Jeśli kiedyś w chwilach zwątpienia
serce ci powie, że przyjaciół ci brak,
poszukaj wtedy Jego imienia,
On - Jezus, ci powie, że nie jest tak.


Nawet jeśli niebo zmęczyło się błękitem
nie gaś nigdy światła nadziei.


Kiedy tak klęczę w szacie niewinnej,
W sercu, w duszy, jedno pragnienie
I  myśli już żadnej innej,
Wszystko w cichą miłość zamienię.


Ukochane Boże dziecię.
Gdy mieć szczęście chcesz na świecie,
Gdy Cię minąć ma zła droga,
Ponad wszystko miłuj Boga.
Kochaj swoich rodzicieli,
By pociechę z Ciebie mieli,
Ale pomnij, że Bóg w niebie
Ma w opiece zawsze Ciebie.
W dniu Pierwszej Komunii Świętej
szczere życzenia szczęścia
i błogosławieństwa Bożego.


Modlisz się w potrzebie,
lecz musisz się modlić,
także w pełni radości,
i w dniu obfitości.