Historia Ryngrafu

Ryngraf Szkaplerz Medalion

RYNGRAF

Ryngraf od zawsze stanowił nieodłączny element tożsamości naszego narodu i przynależności religijnej.

Historia ryngrafu sięga setek lat.

Początkowo miał znaczenie obronne i był częścią zbroi, na piersi rycerza, służąc jako tarcza ochronna.

W XVII wieku przyjął obecną formę ozdoby i symbolu patriotyczno-religijnego. Kontynuując tradycję naszych przodków obecnie ryngraf może się stać dla nas „duchową tarczą”, która będzie chronić od wszelkiego zła i świadczyć o naszym patriotyzmie.


 


 

Wikipedia o ryngrafie

Ryngraf (z niem. ringkragen blacha napierśna, staropol. szkaplerz) - rodzaj medalionu, zwykle w kształcie tarczy z rysunkiem o tematyce religijnej, czasem heraldycznej później z godłem państwowym. Wywodzi się od obojczyka, części zbroi noszonej przez rycerzy pod szyją, często ozdabianej motywami religijnymi, zwłaszcza maryjnymi. Od XVI w. stopniowo zmniejszany i stosowany samodzielnie, bez reszty zbroi, w XVII w. przyjął obecną formę ozdoby patriotyczno-religijnej, zatracając znaczenie ochronne. Ryngrafy noszone były szczególnie często przez żołnierzy ugrupowań podkreślających swój patriotyzm i przywiązanie do religii katolickiej - m.in. przez konfederatów barskich, powstańców 1846 r., żołnierzy NSZ i WiN. Dziś wieszany na ścianie jako patriotyczna dekoracja.

 


KAPLERZ

 

szkaplerz, skaplerz, kaplerz - mianem szkaplerza określano też tzw. kaplerze - prostokątne, niekiedy owalne obrazki malowane i grawerowane zazwyczaj na blasze miedzianej, noszone chętnie przez żołnierzy w irchowych futerałach na piersi pod ubraniem w 2 poł. XVII i pocz.

XVIII w. Na awersie najczęściej mają przedstawienia Matki Boskiej Częstochowskiej, na rewersie świętych patronów.

 

 


MEDALION

Medal - okrągły, owalny lub wieloboczny (plakietka) krążek zdobiony jedno- lub dwustronnie reliefem; wykonuje się je gł. z metali; m. sporządza się dla uczczenia wybitnej osoby, ważnego wydarzenia lub jako postać odznaczenia.