Sprzedaż Detaliczna - Zapraszamy na www.klimatowo.pl


ZARÓWNO RZEMIOSŁO JAK I SZTUKA SĄ NASZĄ TRADYCJĄ.
 
W obowiązku do obrony tradycji i polskiego rzemiosła
narodził się pomysł stworzenia witryny KLIMATOWO.

Z ogromną przyjemnością zapraszamy do pierwszego
w Polsce sklepu, który powstał w opozycji do
wszechobecnego kiczu i bylejakości.

Pragniemy odnieść swoje działania do tradycji by jak
najskuteczniej odnawiać element kulturowy
w świadomości polaków.

Naszym zasadniczym celem jest nie tylko promowanie
i wspieranie polskich twórców i polskich produktów
najwyższej jakości
, ale także kultywowanie
miejscowych tradycji, obrzędów, zwyczajów,
ukazywanie piękna naszych polskich klimatów
oraz promowanie lokalnej przedsiębiorczości.

Zapraszamy na www.klimatowo.pl